sticko D30 & กระดาษสติ๊กเกอร์
เครื่องปริ้นฉลากพกพา Sticko รุ่น D30 ปริ้นฉลากความร้อน ไม่ต้องใช้หมึก มีแบตในตัว พิมพ์คมชัด ด้วยความละเอียด 203 dpi เครื่องปริ้นพกพาฟรีกระดาษศติ๊กเกอร์3ม้วน
เรียงตาม
แสดง รายการ
8 รายการจากทั้งหมด 22
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.